kurzy angličtiny
dle vašich představ


Mgr. Martina Válková Pavlová, Hradec Králové, 500 11 Štefánikova 316, tel.:721 969 716, E-mail: valkova@email.cz

Reference

Paní Válková Pavlová začala vyučovat angličtinu ve společnosti PHARMOS, a.s. v roce 2006. Lekce navštěvovalo zhruba 8 zaměstnanců, kteří byli rozděleni podle úrovně znalostí do dvou skupin. Výuku plně hradil zaměstnavatel. V roce 2008 rozhodlo vedení společnosti o tom, že lekce již hradit nebude, ale umožní zaměstnancům využívat prostory firmy pro výuku. Vzhledem k tomu, že jsem byla se stylem výuky paní Válkové Pavlové spokojena, rozhodla jsem se platit si u ní individuální hodiny, i když to pro mě znamená větší finanční náklady než běžný jazykový kurz. Paní Válková Pavlová se snaží při výuce vybírat témata tak, aby pro mě byla zajímavá, vhodně kombinuje gramatiku, slovní zásobu a konverzaci. Pracujeme se zajímavými texty a audio nahrávkami. V loňském roce jsem velmi ocenila její individuální pomoc při přípravě na povinnou zkoušku z cizího jazyka pro ne-lingvisty na VŠ. Rozhodně bych paní Válkovou jako lektora AJ doporučila i svým kolegům a přátelům.

"We attend a company English course led by Mrs. Valkova Pavlová. Mainly we´d like to use and progress English. We have a various English knowledge in the group and the teacher gives everyone enough space to express. She is very skilful, creative and experienced teacher. We listen to stories, make dialogs or speak together. She wants to hear everyone to speak so we have to pay attention during all lessons. Her speech is perfectly understandable. She helps us, she appreciates our improvement and progress. ZVU Engineering a.s."

Delší dobu jsme se zabýval myšlenkou docházet na hodiny anglického jazyka v naší firmě, kde vyučovala paní Válková Pavlová.Ve chvíli, kdy jsem se rozhodnul, že do toho půjdu, bylo mi sděleno, že už se u nás angličtina vyučovat nebude a já na paní Válkovou dostal kontakt, abych si domluvil soukromé hodiny.To, že jsem jí zavolal byla jedna z nejrozumnějších věcí jakou jsem v poslední době udělal, protože ''Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem'' Každá hodina je pro mne přínosem a krokem vpřed.Za to jí patří mé velké díky.

Anglickému jazyku se věnuji již šestým rokem. Během této doby jsem se setkal pouze s dvěma lektory a využíval i formu individuálního sebevzdělávání. Po nějakém čase jsem zjistil, že v některých úrovních jsem o krok nazpět, což jsem řešil opětovným vyhledáním odborného lektora cizího jazyka. Bohužel však k mému plně obsazenému pracovnímu i studijnímu plánu, jsem odkázán na jednu studijní hodinu týdně, což si myslím, je poměrně málo k získání potřebných znalostí s následným procvičováním daných jevů. Myslím si však, že i tento omezený čas dokážeme s mojí lektorkou plně a hodnotně využít. Hodina je pečlivě připravena i strukturována a tvoří kompaktní celek – neskáče se od jednoho k druhému. Všechny pojmy jsou pečlivě osvětleny na praktických příkladech. Jsou zde i známky individuálního řešení výuky dle daných potřeb s dokonalou improvizací. Například jsem velmi podprůměrný při poslechu, na což lektorka pružně reaguje rozebráním a použitím různých metod, které vedly dle mého názoru ke zlepšení této oblasti. V prvopočátcích mého studia jsem nebyl tlačen používat anglického jazyka při běžné konverzaci, která se bohužel omezovala na minimum (předchozí lektor). Změna se udála až se součastnou lektorkou, která vyžadovala nutnost použití anglické konverzace v celém průběhu studijní hodiny. V dnešní době se již dokážu orientovat v běžné anglické mluvě středně pokročilého studenta, což jsem mohl kladně využít při zahraničních cestách i mému současnému studiu sociální práce.

Naše firma TECAM zajišťuje výuku angličtiny svým zaměstnancům. Na kurzy chodí zaměstnanci, kteří mají zájem se učit či zdokonalovat v jazyce.“Studenti“ jsou rozděleni do dvou skupin – začátečníci a pokročilí. My navštěvujeme konkrétně hodiny pro mírně pokročilé. Ve skupině jsme čtyři „studenti“ s rozličnou úrovní znalostí angličtiny. K výuce používáme anglickou učebnici New English File. Hodiny jsou zaměřeny především na konverzaci, s častým poslechem úryvků dialogů rodilých mluvčích z CD. My studenti máme oblíbené hry s různými kartičkami, kde jsme nuceni popisovat činnosti či aktivity. Každou hodinu dostáváme domácí úkol, buď doplňování cvičení v učebnici nebo slohové téma na probranou látku. Naše vědomosti vyučující prověřuje půlročními testy a hodnotí na konci školního roku vysvědčením. Výuky angličtiny v podání paní Válkové Pavlové jsou pestré a zábavné a my na ně chodíme všichni moc rádi.