kurzy angličtiny
dle vašich představ


Mgr. Martina Válková Pavlová, Hradec Králové, 500 11 Štefánikova 316, tel.:721 969 716, E-mail: valkova@email.cz

Úvod

V dnešním globalizovaném světě se bez angličtiny skutečně neobejdeme. Jak se ji však naučit aktivně používat? Nebudu vám lhát, zázračná metoda neexistuje. Je to dlouhá cesta, jsou to měsíce a roky usilovné práce. Na této cestě vám mohu pomoci zajímavými diskusemi, příjemným, ale přísným přístupem, kdy vás nenechám ani minutu v klidu . Budeme společně konverzovat a věnovat se poslechům. Ani na gramatiku nezapomeneme, budeme se ji učit neustálým opakováním.

Něco málo o mně

Výuce angličtiny se věnuji již od roku 1999. Začínala jsem ve Velké Británii jako asistentka učitele. Po studiu na Redbridge College v Londýně jsem s výukou pokračovala v ČR. Jsem lektorkou firemních kurzů (viz reference), spolupracuji s Univerzitou Hradec Králové na projektu "Další vzdělávání zaměstanců", dávám individuální hodiny, rodinné lekce (dítě, rodič…) účastním se jazykových táborů pro děti i studenty, pořádám soukromé jazykové kurzy různých úrovní. Mám zkušenosti se studenty nemluvícími česky. S žáky i dospělými se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie..)

Vystudovala jsem učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice, kde jsem se hlouběji věnovala problematice nadaných dětí a jejich vzdělávání. Jsem držitelkou certifikátu CAE. Ráda cestuji, čtu a mou velkou láskou, hned po mé rodině, je příroda.